Prievaly

 

 

 

Dátum

Deň

Doba plánovanej činnosti (zákaz vstupu)

 

 

Severne od Rudavy                    Južne od Rudavy

1.9.2014

pondelok

-

-

2.9.2014

utorok

07:00-18:00

-

3.9.2014

streda

07:00-18:00

-

4.9.2014

štvrtok

07:00-18:00

-

5.9.2014

piatok

07:00-12:00

-

6.9.2014

sobota

-

-

7.9.2014

nedeľa

-

-

8.9.2014

pondelok

07:00-22:00

08:00-18:00

9.9.2014

utorok

07:00-18:00

08:00-18:00

10.9.2014

streda

07:00-18:00

08:00-18:00

11.9.2014

štvrtok

07:00-18:00

08:00-18:00

12.9.014

piatok

07:00-12:00

08:00-15:00

13.9.2014

sobota

-

-

14.9.2014

nedeľa

-

 

15.9.2014

pondelok

 

-

16.9.2014

utorok

07:00-22:00

08:00-15:00

17.9.2014

streda

07:00-22:00

08:00-15:00

18.9.2014

štvrtok

07:00-15:00

08:00-15:00

19.9.2014

piatok

07:00-18:00

08:00-15:00

20.9.2014

sobota

07:00-18:00

-

21.9.2014

nedeľa

-

-

22.9.2014

pondelok

07:00-22:00

08:00-15:00

23.9.2014

utorok

07:00-22:00

08:00-12:00

24.9.2014

streda

07:00-15:00

08:00-12:00

25.9.2014

štvrtok

07:00-15:00

08:00-15:00

26.9.2014

piatok

07:00-12:00

08:00-15:00

27.9.2014

sobota

-

-

28.9.2014

nedeľa

-

-

29.9.2014

pondelok

07:00-22:00

08:00-15:00

30.9.2014

utorok

07:00-15:00

08:00-15:00

 

 

 

 

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie

Vojenského obvodu zakázaný.

Hrozí reálne ohrozenie života a zdravia.

 

Na územie VVP Turecký Vrch platí trvalý zákaz vstupu

                                                                       Pavol ŠKRHA
                                                                                                    vedúci OÚVO Záhorie