Prievaly

VÁŽENÍ OBČANIA !

S blížiacim sa zimným obdobím vyzývame všetkých obyvateľov obce, aby zabezpečili priechodnosť miestnych komunikácií a verejných priestranstiev pre vykonávanie zimnej údržby. Odparkované autá obmedzujú nielen vykonávanie zimnej údržby ciest (odhŕňanie snehu, posyp), ale najmä ostatných občanov či už idúcich pešo alebo v automobiloch. Automobily je potrebné parkovať v garážach, vo svojich dvoroch, na vyhradených parkovacích miestach tak, aby neprekážali v pohybe na miestnych komunikáciách v zimnom období.

Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.