Prievaly

Milí rodičia, starí rodičia, priatelia školy, občania !

Deti Základnej školy s materskou školou Prievaly Vás srdečne pozývajú na Vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční

v sobotu 10.12.2022 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome Prievaly.