Prievaly

Oznamujeme občanom, že do 15.12.2022 si môžu v prípade záujmu zameniť na Obecnom úrade nádoby na komunálny odpad - väčšiu za menšiu prípadne naopak, alebo zmeniť frekvenciu vývozu.

 

Obecný úrad oznamuje občanom,  že v rámci úsporných opatrení upravujeme počet svietidiel verejného osvetlenia v obci.