Prievaly

Obec Prievaly pozýva všetkých starších spoluobčanov na Posedenie pre dôchodcov, ktoré sa bude konat v Kultúrnom dome

v sobotu 15.októbra 2022 o 14.00 hodine. Pred posedením sa uskutoční svätá omša za seniorov v kostole svätého Michala archanjela

o 13.00 hodine.  Atmosféru posedenia bude spríjemňovať skupina DI-band - Dominik Mihál a Ivetka Holičová. 

Všetci dôchodcovia sú srdečne vítaní !