Prievaly

Všetky informácie o fungovaní ambulancie nájdete na internetovej stránke Detského strediska Jablonica:
www.dsjablonica.sk

 

DETSKÉ STREDISKO JABLONICA
oznamuje čepanie dovolenky dňa 30.12.2021.

Zástup v ambulancii Šaštín-Stráže pre neodkladné prípady po telefonickom dohovore – tel. 034/6592381.