Prievaly

MUDr. Anna Olšovská, detská ambulancia Jablonica oznamuje, že v dňoch

12.07. – 16.07.2021 (vrátane) nebude ordinovať kvôli dovolenke.

 ZASTUPUJE: MUDr. Monika Markovičová, Poliklinika Senica.

Ordinačné hodiny:pondelok, streda, štvrtok, piatok:  7.30 - 11.00 hod.

                                                                          utorok: 13.00 - 16.00 hod.