Prievaly

MUDr. Anna Olšovská, detská ambulancia Jablonica oznamuje,

že v dňoch 24.05. – 28.05.2021 (vrátane)

nebude ordinovať kvôli dovolenke.

 Zastupujú: MUDr. Jana Plánková, MUDr. Mária Richterová,

Poliklinika Senica.