Prievaly

MUDr. Anna Olšovská, detská ambulancia Jablonica oznamuje, že v dňoch

29.12. – 31.12.2020 (vrátane)

nebude ordinovať kvôli dovolenke.

 ZASTUPUJE: MUDr. Monika Markovičová, Poliklinika  Senica.

Ordinačné hodiny: 8.00 - 10.30  hod.