Prievaly

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 riaditeľka Materskej školy oznamuje, že prevádzka MŠ bude pozastavená od utorka 01.12.2020 do pondelka 07.12.2020 (vrátane). Prevádzka MŠ bude obnovená od utorka 08.12.2020.