Prievaly

Oznam pre rodičov chorých detí:

Na vyšetrenie  do ambulancie  si treba  najskôr telefonicky dohodnúť čas  vyšetrenia

- na vyšetrenie chodiť po 9.00 hod. a po telefonickom  dohovore v dohodnutý čas
- do  9.00 hod. sa vyšetrujú  len pozvaní pacienti na preventívne prehliadky a očkovanie
- rodič môže ospravedlniť dieťa  na  5 dní 
- nad  5 dní vydáva potvrdenie lekár