Prievaly

MUDr. Anna Olšovská, detská ambulancia Jablonica oznamuje, že v dňoch

10.08.2020 – 21.08.2020 (vrátane) nebude ordinovať kvôli dovolenke.

 ZASTUPUJE: MUDr. Klára Blažeková,

Poliklinika Senica. Ordinačné hodiny:

pondelok, streda, štvrtok, piatok:  7.00 - 10.00 hod.

                                                      utorok: 10.00 - 12.00 hod. - poradňa

                                                                              13.00 - 16.00 hod. - ambulancia

Telefón: 034/657 46 28