Prievaly

Deti a seniori z Prievalskej Jednoty dôchodcov Slovenska srdečne pozývajú všetkých na Vianočnú pobožnosť, ktorá sa uskutoční v stredu 25.decembra 2019 o 15.00 hod. v kostole svätého Michala archanjela v Prievaloch.