Prievaly

Milí rodičia, starí rodičia, priatelia školy !

Vianočná besiedka detí Základnej a Materskej školy v Prievaloch sa uskutoční v sobotu 7.12.2019          o 15.00 hod. Všetci ste srdečne vítaní !

"Zima prišla, vietor duje, vonku sniežik poletuje.

Cez oblok sa tlačí mráz, Vianoce už sú tu zas."