Prievaly

Rozpis zvozu separovaného odpadu pre rok 2022

DÁTUM Deň PET PAP
08.01.2022 Sobota X
10.01.2022 Pondelok X
04.02.2022 Piatok X
04.03.2022 Piatok X
07.03.2022 Pondelok X
01.04.2022 Piatok X
06.05.2022 Piatok X
16.05.2022 Pondelok X
03.06.2022 Piatok X
09.07.2022 Sobota X
25.07.2022 Pondelok X
05.08.2022 Piatok X
09.09.2022 Piatok X
19.09.2022 Pondelok X
07.10.2022 Piatok X  
04.11.2022 Piatok  X
14.11.2022 Pondelok X
02.12.2022 Piatok X
  

Vývoz skla bude vždy 1x mesačne.