Prievaly

VZN č.1/2019 o výške mesačného príspevku na čiast.úhradu výdavkov a nákladov škôl a škol.zariadení na území obce Prievaly

16.08.2019
01.09.2019