Prievaly

Návrh VZN č.1/2019 o výške mesačného príspevku na čiast.úhradu výdavkov a nákladov škôl a škol.zariadení na území obce Prievaly

01.08.2019
16.08.2019