Prievaly


Narodili sa ...

 07.01.2019 - Jakub Slezák - rodičia Natália a Erik Slezákovci

17.01.2019 - Tomáš Provazník - rodičia Nikola a Tomáš Provazníkovci

05.02.2019 - Ivana Adamčíková - rodičia Radoslava a Peter Adamčíkovci

06.02.2019 - Sebastian Olšovský - rodičia Ing. Lucia a Juraj  Olšovskí

18.03.2019 - Viktória Anna Emrichová - rodičia Veronika Janotková a Viktor Emrich

19.04.2019 - David Dobiáš - rodičia Katarína Holičová a Štefan Dobiáš

30.05.2019 - Ella Vaňková - rodičia Helena a Jozef Vaňkovci

01.10.2019 - Júlia Olahová - rodičia Miroslava a Milan Olahovci

    

 

Zosobášili sa ...   

 27.04.2019 - Dominika Petrášová & Michal Perička

 08.06.2019 - Magdaléna Ambrová & Miroslav Kochan

 20.09.2019 - Bibiána Hlavatá & Ing. Peter Černý

 05.10.2019 - Ing. Gabriela Vitteková & Dominik Žovák

 05.10.2019 - Mgr. Natália Oravcová & Martin Kočíšek

 12.10.2019 - Janette Hercegová & RNDr. Emil Němec

 19.10.2019 - Dominika Beňáková & Patrik Záviš

Opustili nás ...

18.01.2019 - Vilma Mihálová vo veku 89 rokov

04.02.2019 - RNDr. Viera Gašpariková, CSc. vo veku 89 rokov

15.03.2019 - Jozefa Miščiová vo veku 90 rokov

26.03.2019 - Mária Mihoková vo veku 71 rokov

18.04.2019 - Terezia Petrášová vo veku nedožitých 76 rokov

08.05.2019 - Ivan Uhrinek vo veku 71 rokov

08.05.2019 - Rudolf Švec vo veku 89 rokov

21.05.2019 - Jozef Hlavatý vo veku 77 rokov

29.05.2019 - Marián Jastráb vo veku 82 rokov

28.06.2019 - Marta Kovárová vo veku 88 rokov

29.06.2019 - Bohuš Kalay vo veku nedožitých 60 rokov

12.07.2019 - Mária Melasová vo veku 96 rokov

03.09.2019 - Eva Válková vo veku 65 rokov

09.09.2019 - Jozefa Marková vo veku 74 rokov

12.09.2019 - Anna Vaňková vo veku 90 rokov

07.10.2019 - Florian Tarkoš vo veku 67 rokov

22.10.2019 - Pavel Tarkoš vo veku nedožitých 80 rokov