Prievaly

Narodili sa ...
01.02.2009 - Andrea Jurková - rodičia Andrea a Boric Jurkoví
05.02.2009 - Daniel Krajčovič - rodičia Mgr. Emília a Gregor Krajčovičoví
28.02.2009 - Milan Daniel - rodičia Ľubica Danielová a Milan Lupták
02.06.2009 - Jakub Mišči - rodičia Marianna a Jozef Miščioví
14.06.2009 - Darina Marková - rodičia Lenka Letošová a Rudolf Marek
23.06.2009 - Jakub Olšovský - rodičia Renáta a Pavol Olšovský
17.07.2009 - Jakub Mráz - rodičia Lucia Králiková a Jozef Mráz
15.07.2009 - Veronika Lipárová - rodičia Marianna a Róbert Lipároví
26.08.2009 - Adrián Záviš - rodičia Michaela a Dušan Závišoví
17.10.2009 - Sofia Uhrínková - rodičia Magdaléna a Marek Uhrínkoví
13.11.2009 - Victoria Mihálová - rodičia Marek a Terézia Miháloví

 

Zosobášili sa...
07.02.2009 - Kristína Halásová   Radoslav Mihál
10.10.2009 - Lucia Králiková  & Jozef Mráz
24.10.2009 - Anna Kanichová   Jozef Ondra
31.10.2009 - Kvetoslava Gažová   Jozef Badžgoň
21.11.2009 - Andrea Valentová   Štefan Chovanec

 

Opustili nás ...
28.02.2009 - Imrich Strýček
04.03.2009 - Vilma Petrášová
24.03.2009 - Ambróz Petráš
28.08.2009 - Františka Janigová
15.09.2009 - Valéria Komárková
23.09.2009 - Anna Filipová
19.11.2009 - Rozália Adamčíková
06.12.2009 - Pavol Tarkoš