Prievaly

Narodili sa ...
17.03.2010 - Jakub Polok - rodičia Veronika Poloková
22.03.2010 - Simona Kiripolská - rodičia Monika a Peter Kiripolskí
31.03.2010 - Kristína Ferenčičová - rodičia Viera Olšovská a Mário Ferenčič
10.04.2010 - Matej Uhrínek - rodičia Lenka Hlavatá a Martin Uhrínek
25.04.2010 - Sebastián Antoš - rodičia Erika Hološková a Juraj Antoš
27.04.2010 - Hana Katarína Uhrínková - rodičia Katarína a Viliam Uhrínkoví
20.05.2010 - Matúš Tarkoš - rodičia Lenka a Rastislav Tarkošoví
21.05.2010 - Lukáš Chovanec - rodičia Andrea a Štefan Chovancoví
16.06.2010 - Igor Daniel - rodičia Júlia Balážová a Igor Daniel
08.07.2010 - Sabína Jahelková - rodičia Zuzana Pilarčíková a Štefan Jahelka
19.08.2010 - Martin Nemec -rodičia Dagmara Uhrínková a Martin Nemec
26.08.2010 - Natália Miščiová - rodičia Mariana a Jozef Miščioví
07.09.2010 - Filip Holič - rodičia Lenka a Daniel Holičoví
07.10.2010 - Kristína Beňáková - rodičia Soňa a Ján Beňákoví

 

Zosobášili sa...
24.04.2010 - Katarína Böhmová   Martin Poláček
10.07.2010 - Lenka Hlavatá   Martin Uhrínek
07.08.2010 - Helena Vjatráková   Jozef Vanek
08.09.2010 - Júlia Balážová   Igor Daniel
18.09.2010 - Mgr. Lenka Škrabáková   Boris Herceg
09.10.2010 - Jana Petrášová   Martin Ščepka
09.10.2010 - Ing. Lucia Grgačová   Jozef Zaviš
13.11.2010 - Mgr. Ivana Záborská   Peter Ambra
17.12.2010 - Ľubica Danielová   Milan Lupták

 

Opustili nás ...
02.02.2010 - Agneša Pavlovičová
16.02.2010 - Mária Chorvatovičová
19.02.2010 - Miloslav Krajčírik
03.03.2010 - Helena Rudavská
25.05.2010 - Pavlína Pribylová
13.07.2010 - Helena Saglenová
26.07.2010 - Milan Rečný
09.08.2010 - Anna Juríková
22.08.2010 - Miroslav Pavlovič
23.09.2010 - Sidónia Hečková
15.10.2010 - Stanislav Adamčík
07.12.2010 - Štefan Jurík
21.12.2010 - Alžbeta Švecová