Prievaly

 

Narodili sa ...

10.01.2016 - Alexander Jozef Janotka - matka Veronika Janotková

18.04.2016 - Michal Zaviš - rodičia Kristína a Michal Zavišovci

29.04.2016 - Mia Ferenčičová - rodičia Viera Olšovská a Mário Ferenčič

08.07.2016 - Šimon Vanek - rodičia Helena a Jozef Vaňkovci

18.08.2016 - Michal Uhrinek - rodičia Gabriela a Jozef Uhrinkovci

23.08.2016 - Jakub Záviš - rodičia Michaela a Dušan Závišovci

30.08.2016 - Heidi Híleková - rodičia Libuša a Jozef Hílekovci

18.09.2016 - Elizabet Danielová - rodičia Jarmila a Ján Danielovci

03.11.2016 - Tomáš Kiripolský - rodičia Monika a Peter Kiripolskí

18.11.2016 -  Michael Čuvaj - rodičia Ing. Monika a Mgr.art. Martin Čuvaj artD.

08.12.2016 - Augustín Baláž - rodičia Margita a Augustín Balážovci

30.12.2016- Maxim Böhm - rodičia Ing. Michaela a Peter Böhmovci

 

 

 

Zosobášili sa ...   

16.04.2016 - Karolína Bíliková & Andrej Vittek  

16.04.2016 - Jarmila Tomiová & Ján Daniel

07.05.2016 - Ing. Lucia Gozorová & Juraj Olšovský

21.05.2016 - Alena Beňová & Martin Petráš

11.06.2016  - Nikola Velická & Tomáš Provazník

27.08.2016 - Stanislava Čavojská & Róbert Šulavý

28.10.2016 - Margita Kronusová & Augustín Baláž

12.11.2016 - Mgr. Zuzana Ondrišáková & Ing. Peter Vanek 

Opustili nás ...

05.01.2016 - Emília Pribilová vo veku 87 rokov

19.02.2016 - Veronika Kiripolská vo veku 86 rokov

09.04.2016 - Matúš Nemečkay vo veku 67 rokov

21.05.2016 - Rudolf Polák vo veku 69 rokov

22.05.2016 - Dušan Jurík vo veku 51 rokov

17.11.2016 - Mária Nemcová vo veku 86 rokov

05.12.2016 - Augustín Baláž vo veku 65 rokov