Prievaly

Narodili sa ...

02.02.2023 - Linda Beňáková - rodičia Bc. Viera a Ing. Juraj Beňákovci

03.03.2023 - Natália Hlavatá - rodičia Romana Babiáková a Vladimír Hlavatý

 

Zosobášili sa ...   

29.01.2023 - Silvia Navrátilová & Tibor Bílik

Opustili nás ...

31.01.2023 -  Ondrej Zona vo veku 47 rokov

25.03.2023 -  Mária Janáková vo veku 88 rokov