Prievaly

Narodili sa ...

05.04.2012 - Jozef Hlavatý - rodičia Eva Hurtová a Jozef Hlavatý
10.06.2012 - Michal Kvas - rodičia Katarína Galambošová a Michal Kvas
30.08.2012 - Juraj Beňák - rodičia Viera Beňáková a Ing. Juraj Beňák
19.09.2012 - Laura Rubačová - matka Mária Rubačová
28.11.2012 - Lenka Kúdelková - rodičia Lenka Kuffová a Marián Kúdelka
22.12.2012 - Jakub Hílek - rodičia Adriána Hílková a Peter Hílek

Zosobášili sa...

28.07.2012 -  Kristína Juríková  &  Michal Zaviš
04.08.2012 - Adriána Cintulová  &  Peter Hílek
18.08.2012 - Mgr. Lenka Jurigová  &  Martin Petráš

11.10.2012 – Ivana Lapuníková a Murat Ilk
24.10.2012 - Iveta Poláková  &  Viliam Polák
14.12.2012 - Erika Velická  &  Peter Bilka

Opustili nás ...
22.02.2012 - Peter Válek vo veku 63 rokov
24.02.2012 - Ing. Jarmila Holičová vo veku 63 rokov
21.03.2012 - Jozefína Uhrínková vo veku 81 rokov
29.03.2012 - Katarína Romanová vo veku 90 rokov
01.09.2012 - Eduard Hric vo veku 73 rokov
09.09.2012 - Štefan Vŕbik vo veku 66 rokov
19.12.2012 - Anna Janáčková vo veku 84 rokov
27.12.2012 - Amália Pavlíková vo veku 88 rokov