Prievaly

Poplatky za použitie inventáru kultúrneho domu


Poplatok za požičanie riadov a obrusov         

kar

0,20 €/osoba

iné akcie

0,30 €/osoba

       
Poplatok za požičanie lavíc a stolov mimo KD  

skladacia lavica

0,50 €/ks

skladací stôl

1,00 €/ks

stôl

1,00 €/ks

stolička

0,50 €/ks

Poplatky za použitie kultúrneho domu

Občania, podnikatelia, spoločenské organizácie a združenia obce Prievaly              

        

všetky priestory ples, zábava, disko 140,00 €
všetky priestory

svadba, jubileum

85,00 €

svadobka + kuchyňa

svadba, jubileum

40,00 €

svadobka + kuchyňa

kar 20,00 €

     
                            
Cudzí                               

všetky priestory

 

65,00 €

sála

predajná akcia, vystúpenie cirkus

40,00 €

sála

predajná akcia nad 8 hodín

65,00 €

vestibul

predajná akcia 

20,00