Prievaly


Rok

Počet obyvateľov

1731

629 obyvateľov, r. kat.

1752

174 rodín

1754

628 obyvateľov

1792

1052 obyv. - z toho 1025 r. kat. a 27 žid.

1802

1109 obyv. - z toho 1052 r. kat. a 57 žid.

1828

166 domov v nich 1162 obyv.

1834

1138 obyv. - z toho 1033 r. kat. a 105 žid.

1838

1178 obyv. - z toho 1065 r. kat. a 113 žid.

1842

1183 obyv. - z toho 1065 r. kat. a 118 žid.

1845

1294 obyv. - z toho 1122 r. kat.,121 žid. a 51 schizm.

1850

1300 obyv. - z toho 1127 r. kat., 5 ev.a.v., 116 žid. a 52 schizm.

1869

1238 obyv.

1880

1130 obyv.

1890

1184 obyv.

1897

1245 obyv. - z toho 1124 r. kat.,5 ev.a.v. a 116 žid.

1900

1068 obyv.

1905

1070 obyv. - z toho1010 r. kat., 1 kalv. a 59 žid.

1910

1070 obyv. - z toho 1010 r. kat., 1 ev.a.v. a 59 žid

1921

1002 obyv.

1926

999 obyv. - z toho 968 r. kat. a 31 žid.

1930

1120 obyv.  

1938

1120 obyv.- z toho 1087 r. kat., 5 ev.a.v, 20 izrael., 6 českoslov. a 2 bez viery

1940

1130 obyv.  

1948

1230 obyv.  

 

           V minulosti sa obyvatelia zamestnávali poväčšinou poľnohospodárstvom, niekoľko rodín pálením vápna, košíkarstvom a tkáčstvom, menej furmanstvom a obchodom.


sprievod Dožinkový sprievod od Božej muky smerom na vrška r. 1935.


Rok

Počet obyvateľov

Rok Počet obyvateľov
1961

1157 obyv

1998 901 obyv.

1970

1076 obyv.

1999 892 obyv.
1981

1024 obyv.

2000 883 obyv.
1984

1002 obyv.

2001 878 obyv.

1985

989 obyv.

2002

893 obyv.

1986

1008 obyv.

2003

903 obyv.

1990

961 obyv

2004

904 obyv.

1991

950 obyv

2005

922 obyv.

1992

939 obyv

2006

916 obyv.

1993

935 obyv.

2007

925 obyv.

1994

936 obyv.

2008

941 obyv.

1995

938 obyv.

2009

951 obyv.

1996

907 obyv.

2010

954 obyv.

1997

907 obyv.

2011

950 obyv.


     K sčítaniu ľudu, ktoré bolo v r. 1991 mala obec 950 obyvateľov, z toho 473 mužov a 477 žien.

     K sčítaniu ľudu, ktoré bolo v r. 2001 mala obec 878 obyvateľov, z toho 446 mužov a 432 žien.

     Obyvatelia obce sú vo veľkej miere zamestnaní v poľnohospodárstve, v podnikoch a u súkromných podnikateľov.