Prievaly

Verejná vyhláška-Rozhodnutie o odvolaní Evy Majchrákovej proti stavebnému povoleniu stavby "Nová obytná ulica s infraštruktúrou Prievaly"

Verejná vyhláška-Rozhodnutie o odvolaní Evy Majchrákovej proti stavebnému povoleniu stavby "Nová obytná ulica s infraštruktúrou Prievaly"

19.04.2022
04.05.2022