Prievaly
×

Chyba

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /Clanky_foto/poziarnici/hasici.jpg is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /Clanky_foto/poziarnici/poz.zbrojnica.rok1966.jpg is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /Clanky_foto/poziarnici/poz.zbrojnica2.jpg is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /Clanky_foto/poziarnici/poz.zbrojnica1.jpg is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

„Co ste hasiči, co ste dělali . . .“

 

   Dovolili sme si vybrať názov tohto článku, podľa známej ľudovej piesne, pretože nie každý vie, že byť dobrovoľným hasičom nie je len chodenie po súťažiach a tréningoch na ihrisku.
Hoci sme sa tento rok s mužským družstvom, ktorého členovia sú: Lukáš Žovák, František Žovák ml., Tomáš Žovák, Erik Slezák, Gabriel Hanáček, Juraj Velický, Mário Bača, Chodúr Marián, František Žovák st. (veliteľ), zúčastnili na 15 súťažiach, z ktorých sme priniesli 10 pohárov, mali sme i 4 výjazdy k požiarom. A môžeme povedať, že sme všetky zvládli úspešne.
Už je zvykom, že koncom júla sa stretneme na futbalovom ihrisku a usporiadame hasičskú súťaž o pohár starostky obce. Tak sme sa aj tento rok ako členovia DHZ Prievaly v spolupráci s OcÚ Prievaly a firmou Tinama a inými dobrovoľníkmi z radov občanov pustili do príprav. V sobotu 21. júla sa nám i počasie akotak vydarilo a na súťaži sa zúčastnilo 8 ženských a 10 mužských družstiev, navaril sa guláš, cigánska pečienka a o občerstvenie bolo postarané z pivovaru Sandorf. Po súťaži sa konala tradičná diskotéka, na ktorej sme sa zabávali do rána bieleho :). Tento rok sa nám podarilo začiatkom leta založiť i ženské družstvo, ktoré sa skladá nielen zo šikovných prievalčaniek: Zuzana Holásková, Marta Peterková, Lucia Bačová, Natália Bačová, Simona Ščepková, Dana Hlavatá, Barbora Böhmová a Angelika Jahelková. Zúčastnili sa dvoch sútaží – na Cerovej a Vysokej pri Morave, odkiaľ si priniesli pohár za krásne druhé miesto.
V sobotu 27.októbra sme sa zúčastnili na medzinárodnom taktickom cvičení hasičských jednotiek vo Vojenskom výcvikovom priestore Záhorie, v sektore C, zamerané na tému „Likvidácia rozsiahleho lesného požiaru v nedostupnom teréne,“ kde bolo nasadené veľké množstvo prostriedkov na vykonanie zásahu v ťažkom a nedostupnom teréne. Na cvičení boli nasadené okrem jednotiek Hasičského a záchranného zboru a DHZ Pole aj sily a prostriedky z obecných a dobrovoľných hasičských zborov, SDH (Sbory Dobrovolných Hasičú) a závodné hasičské zbory zo Slovenska a Českej republiky. Cvičenia sa zúčastnil aj špeciálny slovensko-rakúsky podporný modul Samaritánov s poľnou kuchyňou a zázemím pre zasahujúce jednotky. Počasie počas celého cvičenia bolo extrémne nepriaznivé a toto cvičenie sa konalo aj za účasti ministra vnútra Roberta Kaliňáka a prezidenta HaZZ Alexandra Nejedlého.
Chceli by sme sa za celý DHZ Prievaly poďakovať všetkým, ktorí nám tento rok pomohli, či už finančne, alebo materiálne, za podporu a ochotu zapojiť sa do našich aktivít a popriať Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny a ten najlepší štart v novom roku.

Erik Slezák, Gabriel Hanáček

 

{gallery}/Clanky_foto/poziarnici/hasici.jpg{/gallery}


Požiarnici v minulosti

    

Hasičský spolok v Šandorfe bol založený v roku 1885. Kapitánom bol Jakub Dajč. Hasiči vlastnili prenosnú striekačku.
V roku 1890 bola zakúpená pojazdná striekačka.
V r. 1896 sa spomína najväčší oheň v Šandorfe, kedy zhorela 1/3 obce.
V r. 1900 zhorela východná strana obce.
V r. 1902 padlo za obeť požiaru 7 domov.
V r. 1912 sa stáva veliteľom Teodor Hofer. Po l. svetovej vojne bol zvolený veliteľ Ondrej Hílek.
V r. 1920 bol zakúpený voz s dreveným sudom.
V r. 1922 zhorelo v Biksárdskej ulici 7 domov. Hasiči sa venovali i nácviku divadiel /Kamenný chodníček/.
V r. 1926 sa stáva veliteľom František  Krajčírovič.
V r. 1927 bol zakúpený namiesto dreveného suda železný.
V r. 1928 vypukol požiar v Bore, ktorý zničil niekoľko ha lesa.
V r. 1929 sa stáva veliteľom Vladimír Horský. V tomto roku sa uskutočnila slávnosť posviacky hasičského práporu v Šandorfe. Na tejto akcii sa zúčastnili mnohí hasiči zo susedných obcí. Zo získaných prostriedkov si hasiči zakúpili nové rovnošaty.
V r. 1931 sa hasiči prvýkrát zúčastnili cvičenia v Senici.
V r. 1934 sa stáva veliteľom Pavol Jursa. Hasiči mávali stráž v kostole u Božieho hrobu. V tejto tradícii pokračujú dodnes. Bolo zvykom, že hasiči sa medzi sebou oslovoali brat.
V r. 1943 sa stáva veliteľom Štefan Holič.
V r. 1951 bol hasičský zbor premenovaný na Miestnu jednotu československých hasičov. Predsedom sa stal Blažej Škrabák.
V r. 1966 sa predsedom stáva Ján Velický a bola dokončená budova požiarnej zbrojnice.
V r. 1975 sa  z MJČH stáva základná organizácia Zboru požiarnej ochrany, ktorej predsedom sa v r.1980 stáva Ladislav Valent a v r. 1987 František Žovák.
V r. 1990 bol zvolený velitelom DPO Pavel Beňák . Hasiči sa každým rokom stretávajú v deň sv. Froliána – patróna hasičov – kedy si vyhodnocujú svoju činnosť. Taktiež tradične prevádzajú ručné stavanie mája a zúčastňujú sa na súťažiach.
Od r. 1994 sa stal veliteľom Jozef Hečko a predsedom ZO DPO František Žovák.

{gallery}/Clanky_foto/poziarnici/poz.zbrojnica.rok1966.jpg{/gallery}

{gallery}/Clanky_foto/poziarnici/poz.zbrojnica2.jpg{/gallery}

{gallery}/Clanky_foto/poziarnici/poz.zbrojnica1.jpg{/gallery}