Prievaly

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavebník ohlási stavebnému úradu:

  • Ohlásenie (tlačivo na obecnom úrade alebo v podstránke Tlačivá)
  • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
  • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
  • Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach
  • Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach

Obecný úrad Prievaly zabezpečuje časť stavebnej agendy prostredníctvom Spoločného obecného úradu so sídlom v budove Mestského úradu v Senici, 4 poschodie, číslo dverí 403.
Vedúci oddelenia
Ing. Ivan Nosko, telefón 034/698 76 49, e-mail:ivan.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obec Prievaly vybavuje
Ing. Saskia Petrová, telefón 034/698 76 61, e-mail:saskia.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Žiadosť o územné konanie, stavebné povolenie, kolaudačné konanie, zmena stavby pred dokončením, zmena účelu užívania stavby, odstránenie stavby sa doručuje na adresu:
Mesto Senica
Spoločný obecný úrad
Štefánikova 1408/56
905 25 SENICA

Aktuálne žiadosti, informácie a tlačivá nájdete aj na stránke: www.senica.sk