Prievaly

Komunálny odpad

Komunálne a drobné stavebné odpady v obci Prievaly

Úroveň vytriedenia KO

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v obci Prievaly pre rok 2022

DÁTUM Deň INTERVAL ZVOZU
1 x mesačne
INTERVAL ZVOZU
2 x mesačne

04.01.2022

Utorok X X
18.01.2022 Utorok  
X
01.02.2022 Utorok  X X
15.02.2022 Utorok  
X
01.03.2022 Utorok  X
X
15.03.2022 Utorok X
29.03.2022 Utorok X

12.04.2022

Utorok X
26.04.2022 Utorok X
10.05.2022 Utorok  
X
24.05.2022 Utorok X
07.06.2022 Utorok X
21.06.2022 Utorok  X
X
06.07.2022
Streda
X
19.07.2022 Utorok
X
02.08.2022
Utorok
16.08.2022

Utorok

X X
31.08.2022 Streda X
 13.09.2022 Utorok X X
 27.09.2022 Utorok X
 11.10.2022 Utorok X X
 25.10.2022 Utorok X
 08.11.2022 Utorok X X
 22.11.2022 Utorok X
 06.12.2022  Utorok X X
20.12.2022
 Utorok X
V Zohore, dňa: 13.12.2021 vypracoval:Slezák