Prievaly

SEPAROVANÝ ZBER ODPADOV

Vývoz separovaného odpadu

Vážení občania,

Oznamujeme Vám, že od 1.3.2020 je v našej obci zavedený vrecový separovaný zber na komodity – plasty a papier.

Jednotlivé komodity separujte do vriec priamo u Vás v domácnosti. Podľa kalendára zvozu v určený deň  vyložíte vrece s odpadom pred dom a pracovníci zberovej spoločnosti ho odvezú.

 

NA VRECOVÝ ZBER POUŽÍVAJTE VRECIA NASLEDOVNE: 

 

ŽLTÉ VRECIA

 

PATRIA SEM:

Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky. Do žltých vriec sa môžu separovať aj  OBALY z kovov a tetrapakov, hliníkové plechovky z nápojov, vrchnáky z fliaš.

Obaly z tetrapakov odovzdávajte opláchnuté a  stlačené na minimum.

 

NEPATRIA SEM:

Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

 

MODRÉ VRECIA

 

PATRIA SEM:

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky, knihy (bez väzobného obalu).

 

NEPATRIA SEM:

Väzbové obaly kníh, mokrý mastný alebo znečistený papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán.

 

VRECIA MÁTE MOŽNOSŤ VYZDVIHNÚŤ SI NA OBECNOM ÚRADE BEZPLATNE.

 

Zelené kontajnery na sklo ostávajú v obci na pôvodných miestach.

Sklo sa bude vyvážať raz mesačne.  

odpad1

odpad2