Prievaly
  • Na matričnom úrade rodičia dieťaťa podpíšu zápis o určení otcovstva
  • Občiansky preukaz matky a otca dieťaťa
  • Právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená