Prievaly

OSVEDČOVANIE PODPISU

  • Občan sa musí dostaviť osobne
  • Občiansky preukaz
  • Potvrdenie o občianskom preukaze pre účely osvedčenia podpisu nenahrádza občiansky preukaz, pretože sa na ňom nenachádza fotografia
  • Listina, na ktorej sa osvedčuje podpis
  • Správny poplatok - 1,50 € sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu

 

OSVEDČOVANIE LISTINY

  • Originál + kópia listiny, ktorá sa ide osvedčovať
  • Občiansky preukaz
  • Správny poplatok - 1,50 € za jednu stranu sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu