Prievaly

Obec Prievaly srdečne pozýva všetky mamičky, babičky a prababičky na DEŇ MATIEK, v nedeľu 15.mája 2022

o 14.00 hod. v kultúrnom dome.

Krásny kultúrny program nacvičili deti ZŠ s MŠ Prievaly.