Prievaly
  • Návrh podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
  • Občiansky preukaz
  • Doklad o vlastníctve nehnuteľností - nie starší ako 3 mesiace
  • Trvalý pobyt nie je možné zrušiť spoluvlastníkovi, ani jeho manželke(-ovi), či maloletému dieťaťu