Prievaly

MUDr. Lujza Dederová, Zdravotné stredisko Cerová, oznamuje, že z dôvodu dovolenky

nebude ordinovať v čase od 20. – 24.06.2022  (vrátane).

Zastupuje MUDr. Jana Timeková.

Ordinačné hodiny: ZS Jablonica:

pondelok, streda, štvrtok : 7:00 - 11:00 hod.

Poliklinika Senica: utorok: 10:00 - 14.00 hod.

piatok : 7:00 - 11:00 hod.