Prievaly.sk - Oznámenie o konaní riadneho zasadania OZ Prievaly 19.2.2018
Prievaly