Prievaly

Západoslovenská distribučná a.s. - Prerušenie distribúcie elektriny dňa 02.05.2017

07.04.2017
03.05.2017