Prievaly

     V nájomnom dome Senior bude zabezpečené ubytovanie formou jednoizbových a dvojizbových bytov s vlastnou kuchynkou a sociálnym zariadením. Súčasťou nájomného domu Senior bude výťah, spoločenská miestnosť a miestnosť pre personál (opatrovateľskú službu). Cieľovou skupinou budú fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a nevyžadujú si sústavnú ošetrovateľskú starostlivosť. Obec ubytovaným seniorom môže poskytovať kvalitnú sociálnu službu, ktorá bude vychádzať z požiadaviek a potrieb jednotlivého klienta, formou opatrovateľskej služby. Taktiež bude možné zabezpečiť stravovanie, či už celodenné alebo podľa požiadavky jednotlivca.

     Nájomný dom Senior  je pre občanov obce Prievaly a taktiež záujemcov z iných obcí a miest s možnosťou prevzatia si nájomných bytov cca od polovice októbra 2012.

 

     Blžšie informácie o cenách za jednotlivé služby a nájom budú poskytované konkrétnym záujemcom v pracovných dňoch čase od 14,00 do 16,00 hod., buď osobne na obecnom úrade v Prievaloch, alebo telefonicky na čísle 034 / 6599134.