Prievaly

Prerušenie distribúcie elektrickej energie-10.03.2023-8.30-14.30 hod.- Hlavná ulica - prekládka bocianieho hniezda

09.03.2023
12.03.2023