Prievaly

Rozhodnutie RÚVZ o zákaze prevádzky ZŠ s MŠ Prievaly - 13.09.-26.09.2021

20.09.2021
28.09.2021