Prievaly

Vyhláška RÚVZ Senica - sprísnenie opatrení pri ohrození verejného zdravia-zákaz výkonu bohoslužieb a spovedí

23.12.2020
10.01.2021