Prievaly

Úradná tabuľa 


PrílohaDátum vyveseniaDátum zvesenia
06.12.2021
24.12.2021
06.12.2021
24.12.2021
03.12.2021
24.12.2021
03.12.2021
24.12.2021
09.11.2021
06.02.2022
26.01.2021
15.12.2021
07.12.2020
31.12.2021

Obecné oznamy

vysledky testovanipodakovanie a vysledky testovania

koordinacnepokyny1
 

Prievaly

Obec Prievaly leží vo východnej časti Záhorskej nížiny na západnom úpätí Malých Karpát. Vzdušnou čiarou sú 13 km od okresného mesta Senica. Chotár Prievaly majúci výmeru 1501 ha sa rozkladá v nadmorskej výške 195 až 473 m. Na západe je to mierne zvlnená rovinná časť chotára, ktorú tvoria viate piesky, štrkohlinité nivné a močiarové uloženiny. Veľká časť chotára je zalesnená borovicovými lesmi.

Na východe je vrchovitá časť druhohorných vápencov, pieskovcov, bridlíc a menej treťohorných ílovcov a pieskovcov, zalesnená listnatými lesmi . Do chotára obce zasahuje chránená krajinná oblasť „Malé Karpaty“. V západnej časti chotára preteká potôčik Rudava, ktorý priberajúc mnohé potoky mohutnie na riečku a vlieva sa do Moravy. Obec Prievaly obtekajú dva potoky: Ambrúvka a Hlavinský potok, ktoré ústia do Rudavy. Samotná obec sa rozkladá na kopcovitom teréne, mierne zvlnenom, typu ulicovej dediny s návsou. V staršej voľnej zástavbe sa zachovalo niekoľko starých roľníckych príbytkov.V súčasnosti sa tieto príbytky prelínajú s novou výstavbou rodinných domov a niekoľkými bytovkami.

Základné údaje

Kód obce: 504726
Názov okresu: Senica
Názov kraja: Trnavský
Štatút obce: obec
Prvá písomná zmienka o obci: rok 1439
Nadmorská výška v strede obce: 250m
Celková výmera územia obce: 15 007 662 m2
Hustota obyvateľstva na km2: 61

Spádovosť obce

Sídlo matričného úradu: Prievaly
Sídlo pracoviska daňového úradu: Senica
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru: Jablonica
Sídlo Okresného súdu: Senica
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru: Senica
Sídlo pracoviska obvodného úradu: Senica
Sídlo Územnej vojenskej správy: Trnava
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny: Senica
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia: Senica